એ.સી.બી. ની સફળ ટ્રેપથી રૂ 35,000ની લાંચ લેતો આરોપી ઝડપાયો

- Advertisement -
Share

ફરીયાદીઃ- એક જાગૃત નાગરિક.

આરોપીઃ- યજ્ઞેશ હરેશપ્રસાદ ઠાકર , આસીસ્ટન્ટ પબ્લીક પ્રોસીક્યુટર (પેટલાદ સેસન્સ કોર્ટ), સરકારી વકીલશ્રીની કચેરી, સેસન્સ કોર્ટ, આણંદ

 

 

લાંચની માંગણીની રકમઃ- રૂ. 40,000/-
લાંચ પેટે સ્વીકારેલ રકમઃ- રૂ. 35,000/-
લાંચની રકમની રિકવરી :- રૂ. 35,000/-

 

 

ટ્રેપનું સ્થળઃ- ક્રિશીવ કોમ્પ્લેક્ષ, સ્વામી નારાયણ મંદિર રોડ, પેટલાદ

ટ્રેપની તા. 08/02/2021

આ કામના ફરીયાદી વિરૂધ્ધ પેટલાદ ટાઉન પો.સ્ટે. ખાતે વર્ષ 2017ના ગુનો દાખલ થયેલ જે કેસ નામ. એડી.સેસન્સ કોર્ટ, પેટલાદ ખાતે ચાલી જતા ફરીયાદીને નામ. કોર્ટ દ્વારા નિર્દોષ ઠરાવી છોડી મુકવાનો હુકમ તા. 13/01/2021ના રોજ કરવામાં આવેલ. જે હુકમ વિરૂધ્ધમાં સરકાર પક્ષે નામ. હાઇકોર્ટમાં અપીલ ન કરવા સારૂ આરોપી પોતે એ.પી.પી. તરીકે અભિપ્રાય ન આપવા માટે ફરીયાદીનો સંપર્ક કરી રૂ. 80,000/- ની લાંચની માંગણી કરી હતી.

 

 

પ્રથમ રૂ. 40,000/- ફરીયાદીએ આપવા અને બાકીના 40,000/- અપીલ ન કરવાનો હુકમ આવેથી આપવા તેમ જણાવી ફરીયાદી પાસેથી લાંચ પેટે રૂ. 5000/- ત્રણેક દિવસ પહેલા લીધેલા આને બાકીના લાંચના નાણા ફરીયાદી આપવા માંગતા ન હોઇ એ.સી.બી.નો સંપર્ક કરતા આજ રોજ તા. 08/02/2021ના રોજ ફરીયાદીની ફરીયાદ આધારે લાંચના છટકાનું આયોજન કરતા આરોપી રૂ. 35,000/- ની લાંચની રકમ સ્વીકારી પકડાઇ જતા ગુનો નોધાયો.

 

 

ટ્રેપીંગ અધિકારીઃ-

એમ.એફ.ચૌધરી, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ખેડા એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન, નડીયાદ

 

સુપરવિઝન અધિકારીઃ-

કે.બી. ચુડાસમા મદદનીશ નિયામક, અમદાવાદ એકમ, અમદાવાદ

 

 

From – Banaskantha Update


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!