ડીસામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીની એક માસમાં જ બદલી થતાં અનેક તર્ક-વિતર્કો સર્જાયા

- Advertisement -
Share

મહીસાગર જીલ્લાના વિરપુર તાલુકાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી તરીકે નિમણૂંક અપાઇ

 

રાજ્યના પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને ચીટનીશ કક્ષાના અધિકારીઓની બદલીઓ કરાઇ છે.
જેમાં ડીસા તાલુકામાં તાજેતરમાં જ મૂકાયેલા ટી.ડી.ઓ. એ.એમ.પંડયાની એક માસની અંદર જ બદલી કરાઇ છે.

 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટી.ડી.ઓ. કક્ષાના અધિકારીઓની બદલી કરાઇ છે. જેમાં ડીસા ટી.ડી.ઓ. તરીકે ગ્રામ વિકાસ કમિશનરની કચેરી ગાંધીનગરમાં ચીટનીશ તરીકે ફરજ બજાવતા કુ. રુબીસિંગ નિશાંતસિંહ રાજપૂતને મૂકવામાં આવ્યા છે.
જ્યારે ડીસા ટી.ડી.ઓ. તરીકે તાજેતરમાં જ 3 અઠવાડીયા અગાઉ મૂકાયેલા એ.એમ.પંડયાને મહીસાગર જીલ્લાના વિરપુર તાલુકાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી તરીકે નિમણૂંક આપવામાં આવી છે. આમ ડીસામાં ટૂંક જ સમયમાં ટી.ડી.ઓ.ની બદલી થતાં અનેક તર્ક-વિતર્કો સર્જાયા છે.

 

 

From-Banaskantha update

 


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -
error: Content is protected !!