ધાનેરામાં કાળો દિવસ મનાવવા જઇ રહ્યા તે પહેલાં ખેડૂત આગેવાનોની અટકાયત કરાઈ

- Advertisement -
Share

દેશમાં કિસાન સંગઠન કાળો દિવસ મનાવવા જઇ રહ્યા છે ત્યારે ધાનેરામાં કાળા દિવસને લઈ કાર્યક્રમ યોજાય તે પહેલાં જ ખેડૂત આગેવાનોની અટકાયત કરાઈ હતી. જેમાં દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા આંદોલન અને ત્રણ નવા ખેડૂત કાયદાના વિરોધમાં કાર્યક્રમ યોજાવાનો હતો. જયારે રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠનના બેનરના નારા સાથે ધાનેરામાં કાર્યક્રમ યોજાય તે પહેલાં જ ધાનેરા પોલીસે ખેડૂત આગેવાનોની અટકાયત કરી છે.

 

 

 

 

ધાનેરા તાલુકાના ખેડૂતો કિસાન સંગઠન કાળો દિવસ મનાવવા જઇ રહ્યા તે પહેલાં કાર્યક્રમ અટકાવ્યો હતો. ત્યારે ધાનેરામાં કાળા દિવસને લઈ કાર્યક્રમ યોજાય તે પહેલાં જ ખેડૂત આગેવાનોની ધરપકડ કરાઇ હતી.

 

 

 

 

જેમાં દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા આંદોલન અને ત્રણ નવા ખેડૂત કાયદાના વિરોધમાં કાર્યક્રમ યોજાવાનો હતો. જયારે રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠનના બેનરના નારા સાથે ધાનેરામાં કાર્યક્રમ યોજાય તે પહેલાં જ ધાનેરા પોલીસે ખેડૂતોની અટકાયત કરી છે.

 

 

 

From – Banaskantha Update


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -
error: Content is protected !!