દાંતામાં 100થી વધુ દુકાનધારકોના સ્થળ ઉપર જ આર.ટી.પી.સી.આર અને એન્ટીજન કીટથી ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા

- Advertisement -
Share

બનાસકાંઠાના દાંતા આરોગ્ય વિભાગ અને ધનવન્તરી રથ દ્વારા મોબાઇલની દુકાન ધરાવતા લોકોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા. દાંતા ખાતે આવેલી 100થી વધુ મોબાઇલ દુકાન ધારકોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા.

 

 

 

દાંતા તાલુકામાં કોરોના કહેરને લઈને આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ થયુ. દાંતામાં આરોગ્ય વિભાગ અને ધનવન્તરી રથ દ્વારા આર.ટી.પી.સી.આર અને એન્ટીજન કીટથી 100થી વધુ મોબાઇલ દુકાન ધારકોના સ્થળ ઉપર જ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા.

 

 

From – Banaskantha Update


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -
error: Content is protected !!