એ.સી.બી ની સફળ ટ્રેપથી ગોળના વેપારી પાસેથી લાંચ લેતો એ.એસ.આઈ ઝડપાયો

- Advertisement -
Share

આરોપી : દિવાભાઇ ધાકલુભાઇ દાહવાડ, એ.એસ.આઇ., નોકરી – ખેરગામ પોલીસ સ્ટેશન, જી.નવસારી, વર્ગ- 3,

 

ગુના બન્યાની તારીખ : તા.27/02/2021

ગુનાનુ સ્થળ : પાટી બાવાસી ફળીયું જાહેર રોડ ઉપર તા.ખેરગામ, જી.નવસારી

 

 

ફરીયાદી ખાવાના ગોળનું વેચાણ કરતા હોય અને આ કામના આરોપીએ ફરીયાદીને જણાવેલ કે, લોકો તારી પાસેથી ગોળ લઇ જાય છે અને દારૂ બનાવે છે જો હવે પછી તારી દુકાનેથી કોઇ ગોળ લઇ જશે અને દારૂ બનાવશે અને તે પકડાઇ જશે તો તમારૂ નામ પણ આરોપી તરીકે ખોલી નાખીશ અને જો તારે ગોળ વેચવો હોય તો હપ્તા પેટે રૂ. 5,000/- આપવા પડશે તેમ જણાવેલ.

 

 

જે લાંચની રકમ ફરીયાદી આપવા માંગતા ન હોય આજરોજ વલસાડ અને ડાંગ એ.સી.બી નો સંપર્ક કરી ફરીયાદ આપેલ. જે ફરીયાદીની ફરીયાદના આધારે લાંચના છટકાનુ આયોજન કરતા આ કામના આરોપીનાઓએ ફરીયાદી પાસે હેતુલક્ષી વાતચીત કરી રૂ.5,000/- ની લાંચની માંગણી કરી, સ્વીકારી સ્થળ ઉપર પકડાઇ જતા આરોપીને એ.સી.બી એ ડીટેઇન કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી.

 

 

ટ્રેપીંગ અધિકારી : કે.આર.સકસેના, પોલીસ ઇન્સ્પેકટર, વલસાડ અને ડાંગ એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેસન અને એ.સી.બી. સ્ટાફ

સુપર વિઝન અધિકારી : એન.પી.ગોહિલ, મદદનીશ નિયામક, એ.સી.બી. સુરત એકમ, સુરત.

 

 

From – Banaskantha Update


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -
error: Content is protected !!