ડીસામાં વિધાનસભાની ચૂંટણી સંદર્ભે શ્રમિકોને સવેતન રજા આપવા નગરપાલિકાએ પરિપત્ર જાહેર કર્યો

- Advertisement -
Share

વધુમાં વધુ મતદાન થાય તે હેતુથી રાજ્યના શ્રમ આયુક્તના આદેશથી નગરપાલિકા દ્વારા વેપારીઓને તાકીદ કરાઇ છે

 

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના મતદાનના દિવસે દુકાનો, કારખાનાઓમાં નોકરી કરતાં શ્રમિકો, મજૂરો અને મહેતાજીઓ પોતાના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે તેઓને સવેતન રજા આપવા ડીસા નગરપાલિકાએ પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે.

ડીસા નગરપાલિકા દ્વારા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવતાં દુકાનદારો, કારખાનેદારો, હોટલો અને નાસ્તા ગૃહો સહીતના તમામ પ્રકારના ધંધા-રોજગાર ધરાવતા લોકોને પોતાને ત્યાં નોકરી કરતાં શ્રમિકો,
ગુમાસ્તાઓ, મજૂરો, મહેતાજીઓ અને કારકુનો સહીતના લોકોને મતદાનના દિવસે સવેતન રજા આપવા તાકીદ કરાઇ છે. આ અંગે નગરપાલિકાએ પરિપત્ર પણ જાહેર કર્યો છે.
નગરપાલિકા દ્વારા ધી ગુજરાત શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ અંતર્ગત રેગ્યુલેશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ કન્ડીશન ઓફ સર્વિસ ધારા હેઠળ રજા આપવા અને તે દિવસના તેમની રજાનો પગાર ન કાપવા
નગરપાલિકાએ જણાવ્યું છે. તેઓ પોતાના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે અને વધુમાં વધુ મતદાન થાય તે હેતુથી રાજ્યના શ્રમ આયુક્તના આદેશથી નગરપાલિકા દ્વારા વેપારીઓને તાકીદ કરાઇ છે.

 

 

From-Banaskantha update

 

 


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -
error: Content is protected !!