થર્ટી ફર્સ્ટને લઇ ગુજરાત-રાજસ્થાનને જોડતી તમામ ચેકપોસ્ટ ઉપર ચૂસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો : આવતા-જતાં તમામ વાહનોનું ચેકીંગ હાથ ધરાયું

- Advertisement -
Share

વાહનોમાં દારૂ સહીત કોઇ પણ પ્રકારની ગુનાહીત ચીજ વસ્તુઓની હેરાફેરી થાય તો તેને ઝડપી પાડવા પોલીસ વાહનોનું ચેકીંગ કરી રહી છે

 

થર્ટી ફર્સ્ટને લઇ બનાસકાંઠા જીલ્લાની પોલીસ એલર્ટ મોડમાં આવી છે. ત્યારે જીલ્લામાં આવેલી ગુજરાત-રાજસ્થાનને જોડતી તમામ ચેકપોસ્ટ ઉપર પોલીસ દ્વારા ચૂસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.
તા. 31 ડિસેમ્બરને લઇ બનાસકાંઠા જીલ્લાની પોલીસે કડક ચેકીંગ હાથ ધર્યું છે. જીલ્લામાં આવેલી ગુજરાત-રાજસ્થાનને જોડતી તમામ ચેકપોસ્ટ ઉપર પોલીસ દ્વારા ચૂસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.
અમીરગઢ ચેકપોસ્ટ પર પણ પોલીસ દ્વારા સઘન ચેકીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશી રહેલા તમામ વાહનોનું પોલીસ દ્વારા ચેકીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ વાહનોમાં દારૂ સહીત કોઇ પણ પ્રકારની ગુનાહીત ચીજ વસ્તુઓની હેરાફેરી થાય તો તેને ઝડપી પાડવા પોલીસ વાહનોનું ચેકીંગ કરી રહી છે.
ત્યારે સાથે સાથે બ્રેથ એનેલાઇઝર ગન અને બોડીવોર્ન કેમેરા દ્વારા ચેકીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. વાહન ચાલક પણ કોઇ પણ નશો કરીને ગુજરાતમાં ન પ્રવેશે તેને લઇ પોલીસ દ્વારા ચેકીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

 

 

From-Banaskantha update

 


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -
error: Content is protected !!