જિલ્લા કલેકટરે બકરી ઈદના તહેવારને અનુલક્ષી જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ કર્યું

- Advertisement -
Share

જુલાઈ-2021 મહિનામાં બકરી ઈદ તથા રથયાત્રાનો તહેવાર આવતાં હોવાથી જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવા સારૂ ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-1973ની કલમ-144 તથા જી.પી.એકટ કલમ-37(1) મુજબનું હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ કરવા પોલીસ અધિક્ષક બનાસકાંઠા દ્વારા તા.02/07/02ના પત્રથી વિનંતી કરેલ છે. જે અન્વયે આ સમયગાળા દરમ્યાન બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાઈ રહે અને કોઈ જાનમાલને નુકશાન ન થાય તે હેતુથી સમગ્ર જિલ્લામાં નીચે જણાવેલ કૃત્યોની મનાઈ કરવાનું જરૂરી લાગે છે.

[google_ad]

 

 

આનંદ પટેલ, બનાસકાંઠા જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટને ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની ક.37(1)થી મળેલ સત્તાની રૂએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નીચે મુજબના કૃત્યો કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે.

[google_ad]

પ્રતીકાત્મક તસ્વીર

(ક) શરત્રો દંડા, તલવાર, ભાલા, સોટી, બંદુક, ખંજર તથા કોઈપણ જાતના ચપ્પું જે અઢી ઈંચથી વધારે લાંબુ છેડેથી અણીવાળું પાનું હોઈ તેવા ચપ્પા સાથે રાખી ફરવાની તેમજ લાકડી, અથવા લાઠી અથવા શારીરીક ઈજા પહોંચાડવામાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવી બીજી કોઈ ચીજો લઈ જવાની મનાઈ.

(ખ) શરીરને હાનીકારક હોય તેવો કોઈપણ સ્ફોટક પદાર્થ લઈ જવાની.

(ગ) પથ્થરો અથવા બીજા શસ્ત્રો અથવા ફેકવાના અથવા નાખવાના યંત્રો અથવા સાધનો લઈ જવાની, એકઠા કરવાની તથા તૈયાર કરવાની.

[google_ad]

ફાઈલ ફોટો

(ઘ) સળગતી અગર સળગાવેલી મશાલ સરઘસ સાથે રાખવાની.

(ચ) વ્યકિત અથવા તેના શબ અથવા આકૃત્રિઓ અથવા પુતળા દેખાડવાની.

(છ) જે છટાદાર ભાષણ આપવાથી, ચાળા પાડવાથી અથવા નકલો કરવાની તથા ચિત્રો, નિશાનીઓ, જાહેર ખબર અથવા પદાર્થ અથવા વસ્તુઓ તૈયાર કરવાની, દેખાડવાની અથવા ફેલાવો કરવાની અથવા અધિકારીઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે સુરૂચિ અથવા નિતિનો ભંગ થતો હોય અથવા તેનાથી રાજયની સલામતી જોખમાતી હોય અથવા જેના પરીણામે રાજય ઉથળી પડવાનો સંભવ હોય તેવા છટાદાર ભાષણ આપવાની તથા ચાળા વગેરે કરવાની અને તેના ચિન્હો, નિશાનીઓ વિગેરે તૈયાર કરવાની દેખાડવાની અથવા તેનો ફેલાવો કરવાની.

 

[google_ad]

ફાઈલ ફોટો

આ હુકમ સમગ્ર બનાસકાંઠાની હકુમત હેઠળના સમગ્ર વિસ્તારમાં તા.12/07/2021 અને તા.21/07/2021 બંને દિવસ પુરતું જ અમલમાં રહેશે. આ હુકમનો ખંડ કે નીચેની વ્યકિતઓને લાગુ પડશે નહી.

[google_ad]

 

જેમાં (1) સરકારી નોકરી અથવા કામગીરીમાં હોય તેમજ જેને ઉપરી અધિકારીએ આવા કોઈપણ હથિયાર સાથે લઈ જવા ફરમાવ્યું હોય અથવા આવું કોઈ હથિયાર લઈ જવાની તેમની ફરજ હોય તેમને.

(2) સરકારી નોકરી કે જેઓને પોતાની ફરજ અંગે પ્રતિબંધિત હથિયાર જેવા કે સંગીન વિગેરે સાથે રાખવા પડતા હોય તેમને લાગુ પડશે નહીં.

(3) જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ/અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ/પોલીસ અધિક્ષકએ અધિકૃત કરેલ કોઈપણ અધિકારીઓએ જેને શારિરીક અશકિતના કારણે લાકડી અથવા લાઠી સાથે રાખવાની પરવાનગી આપેલ હોય તેવી વ્યકિતઓને લાગુ પડશે નહીં.

 

[google_ad]

 

આ આદેશનો ભંગ કરનાર અથવા ઉલ્લંઘન કરનાર ઇસમ ભારતના ફોજદારી અધિનિયમ સને.1860ની ક.188 તથા ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ 135 હેઠળ સજાને પાત્ર થશે. આ હુકમ અન્વયે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા પોલીસ અધિક્ષકના દરજજાથી પોલીસ સબ ઈન્સપેકટર સુધીનો હોદ્દો ધરાવનાર તમામ અધિકારીઓને આ જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર ઈસમો સામે આઈ.પી.સી.ક. 188 તથા ગુ.પો.અધિ.ક. 135 મુજબ ફરીયાદ માંડવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવે છે.

[google_ad]

 

From – Banaskantha Update


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -
error: Content is protected !!