એ.સી.બી. ની સફળ ટ્રેપથી લાંચ લેતા પોલીસકર્મી ઝડપાયો

- Advertisement -
Share

આ કામના ફરીયાદી રાકેશભાઇ બાબુભાઇ રાજપુત, રહે.સ્વાદ કવાર્ટર, હરણી રોડ, વડોદરાનાઓ અગાઉ દારૂનો ધંધો કરતા હોય અને જે દારૂનો ધંધો ચાલુ રાખવા માટે આ કામના આક્ષેપિત જમાદાર જગદીશભાઇ નાઓએ ફરીયાદી પાસે રૂા.20,000/- ની લાંચની માંગણી કરેલી.

 

 

જે લાંચની રકમ રૂા.20,000/- ફરીયાદી આક્ષેપિતને આપવા માંગતા ન હોય, પોતાની ફરીયાદ જાહેર કરતાં તેઓની ફરીયાદ આધારે તા.29/03/2021ના રોજ લાંચના છટકાનું આયોજન કરતાં છટકા દરમ્યાન આ કામના આરોપી જગદીશભાઇ કરશનભાઇ ગુડલીયાએ ફરીયાદી પાસેથી રૂા.20,000/- માંગણી કરી, સ્વીકારી, સ્થળ પર પકડાઇ ગયા હતા.

 

 

આરોપીએ પોતાના રાજય સેવકના હોદ્દાનો દુરઉપયોગ અને ગેરવર્તણુક કરી લાંચ લેવાનો ગુન્હો કરતા તેમની સામે ACB એ ગુન્હો નોધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી.

 

 

 

ટ્રેપ સ્થળ: મોજે.સ્વાદ કવાર્ટર, હરણી રોડ, ધવલ ચાર રસ્તા, જે.પી. વાડીબાગની સામે, વડોદરા

આરોપી :- જગદીશ કરશનભાઇ ગુડલીયા, અ.હે.કો., વર્ગ-3, વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન, વડોદરા, મુળ રહે.બલાળા, તા.ચુડા, જી.સુરેન્દ્રનગર.

 

 

ટ્રેપ કરનાર અધિકારી :-

ડી.જી. રબારી, પો.ઇ., છોટાઉદેપુર એ.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ.

સુપર વિઝન અધિકારી :-

કે.વી. લાકોડ, ઇન્ચાર્જ મદદનીશ નિયામક, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, વડોદરા

 

 

From – Banaskantha Update


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -
error: Content is protected !!