પાલનપુરમાં લોક ડાઉન દરમિયાન તેમજ મહિલા વિકાસ માટે સાથ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનાં માધ્યમથી વિવિધ કૌશલ્ય શીખવાડવામાં આવ્યું

- Advertisement -
Share

સાથ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ માધ્યમથી પાલનપુર તેમજ ઉતર ગુજરાતના વિવિધ સ્થળો ઉપર બ્યુટી પીનિયર મહિલાઓ સાથે તાલીમ આપવામાં આવતી હતી. તેમજ લોક ડાઉન થતા વિવિધ લોકોના ધંધા રોજગાર બંધ થઈ ગયા એમાં આ બ્યુટી પીનિયર મહિલાઓ પણ હતી પંરતુ સાથ સંસ્થા માધ્યમથી તેમને ઓનલાઇન વિવિધ તાલીમો, રાશન કીટ, ગોધરેજ હેર પેકેટ, લોગ બુક નવા બિઝનેસ ચાલુ કરવા માર્ગદર્શન તેમજ આર્થિક સહિયોગ તેમજ લોક ડાઉન હળવું બનતા લગ્ન પ્રસંગમાં ઓડર મળતા હોવાથી તેમની સુરક્ષા માટે PPE કીટ પણ આપવામાં આવી છે.

 

 

અત્યારે દરેક બ્યુટી પીનિયર મહિલાઓને નવા બિઝનેસ ચાલુ કરવા લોન પણ આપવામાં આવે છે જેમાં 0% વ્યાજ લઈને મહિલાઓના વિકાસ માટે સતત કાર્યરત સાથ સંસ્થા ગોધરેજ સાથે મળીને ગુજરાત તેમજ વિવિધ રાજ્યોમાં મહિલા વિકાસ માટે એક ઉત્તમ અભિયાન ચલાવે છે તેમજ નવા બિઝનેસ ચાલુ કરવા માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવે છે આ જાણકારી સાથ સંસ્થાનાં પ્રોગ્રામ ઓફીસર નીરજ ચૌહાણ તરફથી જાણવા મળી.

 

 

From – Banaskantha Update


Share
- Advertisement -
Fuldeep Solanki
Fuldeep Solankihttp://banaskanthaupdate.com
Co-Founder - Managing editor, Banaskantha update

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -
- Advertisement -
error: Content is protected !!